Politika in cilji

V podjetju F.A MAIK se nenehno prilagajamo zahtevam strank. Naš cilj je, da poslovnim partnerjem in potencialnim kupcem zagotovimo kakovostno raven logističnih storitev (skladiščenje, carinsko poslovanje, transport) ter učinkovito upravljanje blaga z uporabo sodobne tehnologije na področju skladiščenja.

Z nenehnim izboljševanjem kakovosti naših storitev želimo doseči dolgoročno zadovoljstvo in lojalnost strank ter visoko stopnjo zdravja in varnosti pri delu. Zato v podjetju nenehno nadgrajujemo kompetence zaposlenih, s tem pa krepimo pripadnost, sodelovanje in zaupanje med vsemi deležniki v podjetju. Varnost in zdravje sta prioriteta vseh zaposlenih.

Podjetje F.A. MAIK d.o.o. je podjetje, ki izvaja celovite logistične storitve in je v 100% zasebni lasti. Podjetje F.A. maik d.o.o. je leta 1992 ustanovil gospod Marjan Bezjak.

Zahteve in pričakovanja strank in drugih poslovnih partnerjev uresničujemo z vzpostavljenim sistemom vodenja kakovosti. Zanj je odgovorno vodstvo podjetja, za izvajanje in doseganje ciljev na vseh področjih dela pa vsi zaposleni. V podjetju se zavedamo, da sta varnost in zdravje pri delu na prvem mestu. Še naprej se bomo zavzemali, da bomo izboljševali sisteme vodenja kakovosti, ravnanja z okoljem ter zdravja in varnosti pri delu. Nenehno smo pripravljeni prisluhniti pričakovanjem, idejam in pobudam vseh zainteresiranih strani, predvsem strank, zaposlenih in javnosti.