Bi želeli soustvarjati našo vizijo

V podjetju izvajamo vsestransko odgovorno in v izpolnjevanje interesov vseh udeležencev usmerjeno politiko podjetja z visoko stopnjo družbene in socialne odgovornosti. Dolgoletna ekonomska in finančna stabilnost podjetja zagotavljata zaposlenim varnost delovnega mesta, primeren življenjski standard pa zaposlene motivira za dobro delo.

Stalno iskanje in uresničevanje novih poslovnih priložnosti zagotavlja podjetju izpolnitev načrtovanih smotrov in ciljev. Posebno skrb namenjamo poslovnim partnerjem. Z načeli obojestranskega zadovoljstva želimo v partnerskih odnosih udejanjati nove poslovne potenciale našega podjetja.

Podjetje F.A. MAIK d.o.o. je podjetje, ki izvaja celovite logistične storitve in je v 100% zasebni lasti. Podjetje F.A. maik d.o.o. je leta 1992 ustanovil gospod Marjan Bezjak.

Tudi v prihodnje ostajamo usmerjeni v zagotavljanje kakovostnih, konkurenčnih in pravočasnih storitev na področju skladiščenja, carinskega poslovanja in transporta. Trajno želimo zadovoljiti pričakovanja naših poslovnih partnerjev in s tem uveljavljati podjetje F.A. MAIK kot organizacijo, ki se tudi zaradi uvajanja sodobnih managementskih konceptov uvršča med vodilna logistična podjetja v Sloveniji.

Bi želeli soustvarjati našo vizijo