Logistične storitve

Skladiščno logistiko izvajamo v skladiščih v Mariboru in Zagrebu. Omogočamo skladiščenje 60.000 paletnih mest nevarnega in splošnega, nenevarnega blaga.

Vsa skladišča so podprta s sodobnim skladiščnim informacijskim sistemom WMS (Warehouse management system), ki omogoča povezljivost z informacijskimi sistemi poslovnih partnerjev.

Med najuspešnejša logistična podjetja se uvrščamo, ker naše storitve opravimo kvalitetno,
jih nenehno izboljšujemo in vemo, da zmoremo biti še boljši.

SKADIŠČENJE NEVARNEGA BLAGA ADR

SKLADIŠČENJE NEVARNEGA BLAGA ADR in skladiščenje splošnega, nenevarnega blaga je v skladu z zakonodajo ločeno po skupinah in sektorjih.

Strokovno podporo skladiščenju, manipulaciji in transportu ADR blaga zagotavlja naša strokovna sodelavka za nevarne snovi.

Podjetje F. A. MAIK, d. o. o., ima dolgoletne izkušnje s carinskimi postopki in je bilo eno izmed prvih podjetij v Sloveniji, ki je pridobilo status AEO.

ADR 2

vnetljivi plini, aerosol

ADR 3

vnetljive, gorljive tekoče kemikalije

ADR 5.1

oksidativne tekočine in trdne snovi

ADR 6.1

akutna strupenost, preobčutljivost dihal

ADR 6.1

nevarno za vodno okolje

ADR 8

jedke snovi

PONOSEN NOSILEC SEVESO POTRDILA