Skladiščna logistika

Skladiščno logistiko izvajamo v skladiščih v Mariboru in Zagrebu.

Omogočamo skladiščenje 60.000 paletnih mest nevarnega in splošnega, nenevarnega blaga.

Vsa skladišča so podprta s sodobnim skladiščnim informacijskim sistemom WMS (Warehouse management system), ki omogoča povezljivost z informacijskimi sistemi poslovnih partnerjev.

Med najuspešnejša logistična podjetja se uvrščamo, ker naše storitve opravimo kvalitetno,
jih nenehno izboljšujemo in vemo, da zmoremo biti še boljši.

SKLADIŠČNO-DISTRIBUCIJSKI CENTER

 • 60.000 m² skladiščne površine
 • skladiščne kapacitete 50.000 paletnih mest
 • visokoegalno skladišče višine 12 m
 • namenski prostor za komisioniranje blaga
 • dostopi tovornih vozil za prevzem blaga so urejeni z nakladalnimi rampami
 • sodobno urejeno skladišče nevarnih snovi (ADR) (blago je v skladu z zakonodajo ločeno po skupinah in sektorjih)
 • avtomatski požarni sistem
  (javljalci požara in detektorji plina)
 • gasilni sistem Sprinkler
 • specializirana tla v skladišču – epoxy premaz
 • urejeni bazeni za reševanje
  (lovilci, zbirni kanali za tekočine)
 • prostori so klimatizirani ali ogrevani in imajo konstantno temperaturo od 10 do 25 stopinj
 • stalna pripravljenost varnostne službe in gasilske službe
 • najsodobnejša tehnična oprema
  (RF čitalci, tiskalniki)
 • poslujemo z vrhunskim skladiščnim informacijskim sistemom, ki tudi naročnikom omogoča stalno
 • spremljanje gibanja njihovega blaga oz. zalog
 • kakovosten vozni park delovnih strojev (Junghenirich)

INTERAKTIVNI TLORISI SKLADIŠČ

PONOSEN NOSILEC SEVESO POTRDILA