Politika i ciljevi

U tvrtki F.A. Maik stalno se prilagođavamo zahtjevima naših kupaca. Naš cilj je našim poslovnim partnerima i potencijalnim kupcima pružiti kvalitetnu razinu logističkih usluga (skladištenje, carina, transport) i učinkovito upravljanje robom koristeći suvremenu tehnologiju skladištenja.

Kontinuiranim unaprjeđenjem kvalitete naših usluga nastojimo postići dugoročno zadovoljstvo i vjernost kupaca te visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. U tu svrhu kontinuirano nadograđujemo kompetencije naših zaposlenika, čime jačamo lojalnost, suradnju i povjerenje između svih sudionika u tvrtki. Zdravlje i sigurnost su prioritet za sve zaposlenike.

Tvrtka F.A. MAIK d.o.o. je tvrtka koja pruža sveobuhvatne logističke usluge i u 100% je privatnom vlasništvu. Tvrtku F.A. maik d.o.o. osnovao je 1992. g. Marjan Bezjak.

Sustavom upravljanja kvalitetom ispunjavamo zahtjeve i očekivanja naših kupaca i ostalih poslovnih partnera. Za provedbu i postizanje ciljeva u svim područjima rada odgovornost je uprave društva i svih zaposlenika. Tvrtka prepoznaje da su sigurnost i zdravlje na radu od najveće važnosti. Nastavit ćemo nastojati unaprijediti naše sustave upravljanja kvalitetom, upravljanja okolišem, zdravlje i sigurnosti na radu. Uvijek smo spremni saslušati očekivanja, ideje i inicijative svih sudionika, a posebno kupaca, zaposlenika i javnosti.

Ciljevi kvalitete

  • povezivanje ciljeva tvrtke s potrebama i očekivanjima kupaca
  • pružanje kompetentnog, odgovornog i motiviranog osoblja
  • Poboljšanje kvalitete usluga timskim radom, planiranjem i uspostavljanjem poboljšanja u području organizacije prijevoza i skladištenja
  • Poticanje zaposlenika na zalaganje u postizanju kvalitetnih ciljeva
  • Uspostavljanje sustava s jasnim odgovornostima i ovlastima za postizanje ciljeva

Ciljevi upravljanja okolišem

  • Poslovanje s primjenjivim zakonodavstvom
  • postupno ulaganje u modernu tehnologiju, uvođenjem sigurnijih i zdravijih procedura u skladu s financijskim mogućnostima