Carinsko poslovanje

Imamo vsa dovoljenja, potrebna za izvozne in uvozne carinske postopke, in smo zaupanja vreden partner evropskih in slovenskih carinskih organov že od začetka poslovanja.

Naši računalniški sistemi imajo neposredno
povezavo s carinsko službo, zato so vsi postopki opravljeni zelo hitro in kakovostno.

Izvajamo končne in poenostavljene carinske postopke, NCTS, izpolnjevanje TIR, Intrastat …

Med najuspešnejša logistična podjetja se uvrščamo, ker naše storitve opravimo kvalitetno,
jih nenehno izboljšujemo in vemo, da zmoremo biti še boljši.

PONOSEN NOSILEC AEO POTRDILA

Status AEO je certificirano standardno dovoljenje, ki ga izdajo carinske uprave v Evropski uniji (EU). Potrjuje, da je gospodarski subjekt spoznan kot varen in zanesljiv partner v mednarodni trgovini, kar mu prinaša ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti ter poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi.

  • Mesečno poročanje intrastat
  • Hišno carinjenje
  • Uvozno-izvozni carinski postopki
  • Carinsko skladišče