Skladišna logistika

Na ukupno dvije lokacije u Mariboru (SI) i Zagrebu (HR) raspolažemo sa 60.000 paletnih mjesta za skladištenje opasnih i svih ostalih neopasnih materija.

Sva skladišta su podržana najsuvremenijim Warehouse Management Systemom (WMS) koji omogućuje povezanost s informacijskim sustavima poslovnih partnera i transparentnu sljedivost robe.

Skladišni prostori su uređeni  prema zahtjevima lokalnih i međunarodnih sigurnosnih propisa te standardima i nadstandardima prema vrsti robe i drugim lokalnim i međunarodnim organima.

Svrstavamo se među najuspješnije logističke tvrtke jer pružamo kvalitetne usluge,
stalno ih poboljšavamo i znamo da možemo biti još bolji.

SKLADIŠTE I DISTRIBUTIVNI CENTAR

 • 60.000 m² skladišnog prostora
 • Skladišni kapaciteti od 60.000 paletnih prostora
 • 12 m visina skladišnog regala
 • Namjenski prostor za komisioniranje robe
 • Pristup kamionu za prikupljanje robe uređen je utovarnim rampama;
 • Moderno skladište opasnih tvari u skladu s okolišnom dozvolom SEVESO (roba je prema zakonodavstvu odvojena po skupinama i sektorima)
 • automatski protupožarni sustav
  (Protupožarni alarmi i detektori plina)
 • stabilan sustav za gašenje požara – Sprinkler
 • Posebni epoksi premazi tla prema potrebama sektora
 • Bazeni za hvatanje tekućina i  presretači za sprječavanje ispuštanja opasnih i drugih tvari u okoliš (hvatači, kanali za prikupljanje tekućina i automatska vrata)
 • Sobe imaju mogućnost  kontrolirane temperaturu
 • stalna pripravnost zaštitarske i vatrogasne službe
 • Moderni informacijski i drugi sustavi tehničke podrške koji omogućuju transparentno praćenje robe i sljedivost zaliha
 • Kvalitetna intralogistička vozila i prateća mehanizacija

SKLADIŠTENJE OPASNIH TVARI ADR

ADR skladištenje i skladištenje opće, neopasne robe razdvojeno je po skupinama i sektorima sukladno zakonskoj regulativi.

Naš savjetnik za sigurnost za opasnu robu pruža stručnu podršku za skladištenje, rukovanje i transport ADR robe.

ADR 2

zapaljivi plinovi, aerosol

ADR 3

zapaljive, zapaljive tekuće kemikalije

ADR 5.1

oksidirajuće tekućine i krutine

ADR 6.1

akutna toksičnost, preosjetljivost dišnog sustava

ADR 6.1

opasno za vodeni okoliš

ADR 8

Korozivne tvari

INTERAKTIVNI TLOCRTI SKLADIŠTA

PONOSNI SEVESO NOSITELJ CERTIFIKATA

Katastrofa u Sevesu industrijska je nesreća koja se dogodila 10. prosinca. u srpnju 1976. oko 00:37 sati u kemijskoj tvornici oko 15 km sjeverno od Milana, Lombardija, Italija. To je rezultiralo najvećom poznatom izloženošću od 2,3,7,8-tetraklorodibenzo-p-dioksina (TCDD) u tom području [1], što je dovelo do brojnih znanstvenih studija i standardiziranih propisa o sigurnosti industrije. Pravila EU-a o industrijskoj sigurnosti poznata su kao direktive Seveso II.