ID tvrtke

Tvrtka, puno ime:  F.A.MAIK, transport, špedicija, skladište d.o.o.

Sjedište: Zg. Voličina 75b, SI-2232 Voličina, Slovenija

Poslovna jedinica: PE Perhavčeva 10, 2000 Maribor, Slovenija


Žiro račun banke:  SI56 0410 2000 0220 177
SWIFT: KBMASI2X u Novoj KBM d.d.

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): SI88216608


Temeljni kapital: 399.526 EUR

Godina osnivanja: 1992

Pravni položaj: Društvo s ograničenom odgovornošću

Registarski sud i matični broj subjekta (MBS):  Okružni sud u Mariboru, Reg. Ne. 1/06139/01

Matični broj: 5664969

Izvršni direktor: Miha Bezjak


Telefon: +386 (02) 46 000 87

Faks: +386 (02) 46 000 81

E-pošta: info@fa-maik.com

Internetska stranica: www.fa-maik.com

Tvrtka, puno ime: F.A. MAIK GROUP LOGISTIC D.O.O. BEOGRAD

Sjedište: Bulevar Milutina Milankovića 1, 11070 Novi Beograd, Srbija


Žiro račun banke RS35 3100070 10202 548036,
SWIFT: CONARS22 u NLB BANK a.d.

ID PDV-a: 105548871


OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB): SI88216608

Temeljni kapital: 184.741,00 RSD

Godina osnivanja: 2008

Pravni oblik:  Društvo s ograničenom odgovornošću

Registarski sud: Agencija za građanski registar broj 1918/2008

Matični broj: 20390816

Izvršni direktor: Marjan Bezjak


Telefon: +381 (0)64 708 7844

Faks: +386 (02) 46 000 81

E-pošta: info@fa-maik.com

Internetska stranica: www.fa-maik.com

Tvrtka, puno ime: F.A.MAIK LOGISTICS d.o.o

Sjedište: Radnička cesta 173/P, 10000 Zagreb, Hrvatska


Žiro račun banke: HR2424840081106792227

OSOBNI IDENTIFIKACIJSKI BROJ (OIB):  HR13507370741


Temeljni kapital:  

Godina osnivanja: 08.01.2014

Pravni oblik:  Društvo s ograničenom odgovornošću

Registarski sud : 

Matični broj: 4150376

Izvršni direktor: Tadej Bezjak


Telefon: +385 91 6191 384

Faks:

E-pošta: infohr@fa-maik.com

Internetska stranica: www.fa-maik.com

Tvrtka, puno ime: HENKEL CEE

Sjedište: Breitenfurterstrasse 57-59, AT – 1120 Wien, Austrija


Telefon: +431 711042785

Faks:

E-pošta: info@fa-maik.com

Internetska stranica: www.fa-maik.com