Kontakt

F.A. MAIK SLOVENIJA

F.A.MAIK d.o.o.
PE Perhavčeva 10
SI – 2000 Maribor

Skladištenje: +386 (0)2 460 00 98
Prijevoz: +386 (0)2 460 00 95
Špedicija: +386 (0)2 460 00 84

Skladište

Voditelj skladišne logistike:
Matej Kurnik

Telefon: (02) 460 00 98
Mobitel: 031 340 041
matej.kurnik@fa-maik.com

Repozitorij SDC-a
Skladištenje kemijskih proizvoda

Telefon: (02) 460 00 73
prevzem@fa-maik.com
odprema@fa-maik.com

Skladište PLATFROMA
Skladište ambalaže i ostalih gotovih proizvoda

Telefon: (02) 461 23 96
matej.kurnik@fa-maik.com

Transport

Voditelj prijevoza i špedicije:
Barbara Čuček

Telefon: (02 ) 46 000 95
Mobitel:
031 612 558
barbara.cucek@fa-maik.com

Međunarodni prijevoz

Telefon: (02) 46 000 82

Međunarodni prijevoz

Telefon: (02) 46 000 84
Mobitel:
041 847 949

Službenik za promet: Sebastijan Majer
Međunarodni prijevoz

Telefon : (02) 46 000 56
Mobitel:
031 723 613
sebastijan.majer@fa-maik.com

Službenik za promet: Tamara Pušnik

Telefon: 02 46 000 76
Mobitel:
051 680 893
tamara.pusnik@fa-maik.com

Službenik za promet: Tatjana Čuš
Distribucija Slovenija

Telefon: (02) 46 000 91
Mobitel: 051 626 132
tatjana.cus@fa-maik.com

Financije

Voditelj financija i kontrolinga: Jasna Sivka

Telefon: (02) 46 000 87
Mobitel:
051 301 014
jasna.sivka@fa-maik.com

Kupac

Upravitelj ključnih računa: Nika Antolič

Telefon: (02) 46 000 50
Mobitel:
051 666 309
nika.antolic@fa-maik.com

PE BEČ

HENKEL CEE
Breitenfurterstrasse 57-59
AT – 1120 Wien
Austrija

Tel: +43 650 65 15 337
Tel: +431 711 042 785
Samo Atlagič
samo.atlagic@fa-maik.com

F.A MAIK Logistics d.o.o.

Radnička cesta 173/P
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel: +385 (1) 201 66 54
Tel: +385 91 619 1384
Anita Topić
preuzimanje@fa-maik.com

F.A MAIK Group Logistics d.o.o.

Bulevar Milutina Milankovicha 1
RS – 11070 Novi Beograd
Srbija

Tel: +386 (0)2 460 00 84

OBRAZAC KONTAKTA