Logistične storitve

F.A. MAIK d.o.o. nudi celovite logistične storitve ter njihov razvoj.

Proces logistike je v zadnjih letih doživel preobrat in se trenutno nahaja v novi mikro-klimi, naše podjetje pa skrbi da smo en korak pred novo nastalimi izzivi.

Med najuspešnejša logistična podjetja se uvrščamo, ker naše storitve opravimo kvalitetno,
jih nenehno izboljšujemo in vemo, da zmoremo biti še boljši.

Nudimo sledeče logistične storitve

 • Carinske storitve
 • Špedicijske storitve
 • Izvajanje transportnih storitve nevarnega in ne-nevarnega blaga
 • Intermodalni transport
 • Skladiščenje
 • X-Dock
 • Pretakanje tekočin in drugih snovi
 • Produkcija
 • Čiščenje umazane embalaže
 • Komisioniranje
 • Kreacija nalepk in etiketiranje
 • Deklariranje
 • Pre-pakiranje
 • De-paletizacija
 • Priprava blaga
 • Dostava surovin v proizvodne obrate
 • Paketna distribucija
 • Povijanje blaga s stretch folijo
 • Razvojna storitev
 • Svetovanje glede skladiščenja nevarnih snovi ter ADR prevozov

PONOSEN NOSILEC SEVESO POTRDILA